A może by tak zostać szpieżką?

stycznia 29, 2010

counter-response odzew
counter-revolution kontrrewolucja
counter-sabotage zwalczanie działań sabotażowych
counter-spy agent podwójny
counter-subversion zwalczanie dywersji; zwalczanie działalności wywrotowej
counter-surveillance kontrobserwacja
counter-terrorism antyterroryzm
country drop martwa skrzynka kontaktowa w terenie wiejskim
courier kurier
cousins żarg. SIS (dosłownie: kuzyni; określenie oficerów CIA)
cover przykrycie
coverage rozpoznanie sytuacji wywiadowczej terenu, rozpracowanie sytuacji wywiadowczej terenu
cover documents dokumenty legalizacyjne
cover for action legenda operacyjna
cover for status stanowisko przykrycia (będące przykryciem oficera, agenta)
cover letter tekst ukrywający tajnopis
cover name 1. pseudonim 2. kryptonim 3.nazwisko legalizacyjne
cover organization instytucja przykrycia
cover position stanowisko przykrycia, etat przykrycia
cover source przykryciowe (maskujące) źródło informacji
cover story legenda operacyjna
covert a tajny
covert action 1. tajna operacja specjalna 2. inspiracja (działalność mająca na celu podanie informacji wprowadzającej w błąd)
covert action agent agent do prowadzenia akcji specjalnych
covert channelling tajne zaopatrywanie; tajne dostarczanie
covert documentary source materials materiały uzyskane w efekcie tajnej (lub wojskowej) operacji
covert entry tajne wejście
covert financing tajne finansowanie
covert intelligence wywiad tajny
covert operation 1. tajna operacja specjalna 2. inspiracja (działalność mająca na celu podanie informacji wprowadzającej w błąd)
covert sources źródła agenturalne
coverup 1. kamuflaż 2. przykrycie; legenda

You Might Also Like

0 komentarze

Popular Posts

Like us on Facebook

Flickr Images